Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

 

3. Organizační struktura

Základní umělecká škola

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 13:00 - 15:00 hod.

Středa   13:00 - 15:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát: 373 322 348

 

4.6 Adresa internetové stránky

www.zusplasy.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

zusplasy@volny.cz

 

4.8 RED IZO

600071529

 

4.9 Datová schránka

5mjxqk3

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0727792379/0800

 

6. IČ

70971102

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán – k dispozici v kanceláři školy

Školní řád

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2020 je uveden ZDE.

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Formuláře ke stažení

Přihláška do ZUŠ

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 71/2005 Sb

 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2018

 Výroční zpráva za rok 2019