Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním oboru (HO) a výtvarném oboru (VO). Má tato odloučená pracoviště: Plasy, Dolní Bělá, Chotíkov, Manětín a Všeruby.

Vznikla ke dni 1. 9. 1991 rozhodnutím školského úřadu Plzeň-sever o změně obvodu ZUŠ tak, že bylo zrušeno ředitelství ZUŠ v Dolní Bělé a nově zřízeno v ZUŠ Plasy, která byla do té doby pobočkou ZUŠ Kralovice. Pod toto nové ředitelství byly přičleněny pobočky v Dolní Bělé, Manětíně a Všerubech. Nově vzniklá škola měla celkem 216 žáků (HO 144 a VO 72), z toho v Plasích 96 (HO 57 a VO 39). 1. 10. 1999 pak přibylo další odloučené pracoviště s výukou klavírní hry v Chotíkově.

V následujících letech se počet žáků postupně zvyšoval a pohybuje se v současné době kolem 360 (z toho v Plasích v HO kolem 130 a ve VO 45 žáků).

Významným posunem v činnosti školy bylo založení  žákovského orchestru v roce 2007 a folklorního souboru Střelička v roce 2011.

Škola ročně uspořádá kolem 60 veřejných akcí, a to jak vlastních, tak i na objednávku jiných škol a organizací.