Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

 

3. Organizační struktura

Základní umělecká škola

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 13:00 - 15:00 hod.

Středa   13:00 - 15:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát: 373 322 348

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.zusplasy.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Základní umělecká škola Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.7 Adresa elektronické podatelny

zusplasy@volny.cz

 

4.8 Datová schránka

5mjxqk3

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0727792379/0800

 

6. IČO

70971102

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací plán – k dispozici v kanceláři školy

Školní řád

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2023 je uveden ZDE

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 71/2005 Sb

11.2 Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13 Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro školu poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2022 (149.5 kB)