O škole

Základní umělecká škola Plasy poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru . 

Vznikla 1. 9. 1991 rozhodnutím školského úřadu Plzeň-sever. Plasy byly do té doby pobočkou ZUŠ Kralovice. Součástí nové školy se stala bývalá ZUŠ v  Dolní Bělé i se svými pobočkami v Manětíně a Všerubech.  1. 10. 1999 pak přibylo další  pracoviště  v Chotíkově.

Postupně se rozšiřovala nabídka vyučovaných předmětů, zlepšovalo vybavení školy a zvětšoval se počet žáků. V současné době lze na naší ZUŠ studovat různé výtvarné techniky ve výtvarném oboru, v hudebním oboru pak zpěv, hru na klavír, akordeon, housle, violu, kontrabas, kytaru, flétnu zobcovou i příčnou, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, lesní roh, tubu a bicí nástroje.

Významným posunem v činnosti školy bylo založení  žákovského orchestru DOMIKUS v roce 2007 a folklorního souboru Střelička v roce 2011. Oba soubory si našly své příznivce, během roku často vystupují.

Škola ročně uspořád řadu veřejných akcí, a to jak vlastních, tak na objednávku jiných škol a organizací.  Informace o vystoupeních  najdete v oddíle Veřejné akce. Jste srdečně zváni.